logo


FOTOGRAMETRIA                                           SIP                                    OCHRONA ŚRODOWISKA


 

atlas-1869680_1920.jpg

 

 

Opracowania fotogrametryczne:
 

     Numeryczny Model Terenu (NMT):

·         Opracowanie NMT oraz NMPT na cyfrowych stacjach fotogrametrycznych.

    Mapy wektorowe:

·         Mapy wektorowe z obserwacji stereoskopowych .

·         Wektoryzacja ortofotomap.

 


 

 

atlas-1869680_1920.jpg

 

 

Systemy Informacji Przestrzennej:
 

     Wprowadzanie Danych:

·         Pozyskiwanie danych przestrzennych.

·         Wprowadzanie danych opisowych.

    Przetwarzanie danych:

·         Konwersje i zmiany struktury danych.

·         Transformacje.

·         Analiza przestrzenna

  

 

 atlas-1869680_1920.jpg

 

 

Ochrona Środowiska:
 

     Rekultywacje:

·         Projekty rekultywacji składowisk odpadów.

·         Rekultywacje składowisk odpadów.

    Azbest:

·         Programy usuwania wyrobów zawierających azbest.

·         Inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest.

     Oceny oddziaływania na środowisko:

·         Oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko.

 


 

Kontakt:


e-mail: robertmazur@op.pl

tel. 504 177 211 

 

Copyright © by Geo-Net All rights reserved.